Εν δυνάμει [Γυμναστήριο] Ερμού 18, Θεσσαλονίκη

Πρόγραμμα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ»

 

ΑΙΘΟΥΣΑ PILATES REFORMER
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:30
11:00 11:30
12:00 12:00 12:30
13:30 13:30 13:30
14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
16:30 16:30 16:30 16:30 16:30
17:30 17:30 17:30 17:30 17:30
18:30 18:30 18:30 18:30 18:30
19:30 19:30 19:30 19:30 19:30
20:30 20:30 20:30

 

ΑΙΘΟΥΣΑ PILATES TOWER WALL
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
09:00 09:00 09:00 11:30
10:00 10:00 10:00 12:30
15:30 15:00 15:30 15:15 15:00
16:30 16:30 16:00
17:30 17:00 17:30 17:15 17:00
18:30 18:00 18:30 18:15 18:00
19:30 19:00 19:30 19:15
20:00

 

ΑΙΘΟΥΣΑ SMALL GROUP PERSONAL
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
09:00 TRX CROSS TRAINING TRX CROSS TRAINING TRX
10:00 CROSS TRAINING TRX TRX TRX CROSS TRAINING
12:00 TRX TRX CROSS TRAINING TRX TRX
13:30 CROSS TRAINING TRX TRX CROSS TRAINING TRX
15:15 ABS & HIPS CROSS TRAINING TRX BODYPUMP
16:15 TRX BODYPUMP CROSS TRAINING TRX ABS & HIPS
17:15 STEP & GO ABS & HIPS BODYPUMP TAE BO TRX
18:15 BODYUMP TRX STEP & GO ABS & HIPS CROSS TRAINING
19:15 CROSS TRAINING TAE BO TRX STEP & GO TRX
20:15 TRX CROSS TRAINING ABS & HIPS CROSS TRAINING BODYPUMP
21:15 ABS & HIPS BODYPUMP