Εν δυνάμει [Γυμναστήριο] Ερμού 18, Θεσσαλονίκη

ΕΡΗ ΤΙΡΙΤΙΔΟΥ

Απόφοιτη του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Πτυχιούχος PILATES MAT/REFORMER/TOWER

Πτυχιούχος  Ιμάντες Αιώρησης και Functional Training  (TRX)

Μετάβαση στο περιεχόμενο