Εν δυνάμει [Γυμναστήριο] Ερμού 18, Θεσσαλονίκη

ΑΡΙΩΝ ΙΓΝΑΤΑΚΗΣ

Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδικότητα Ποδόσφαιρο. Personal Trainer και Προπονητής Ποδοσφαίρου. Πιστοποιημένος Personal Trainer & Small Group Instructor της Σχολής StudiOne LEVEL 4 με εξειδίκευση:
-TRX, Bosu, Kettlebells
-BODY PUMP, HIPS & ABS