Εν δυνάμει [Γυμναστήριο] Ερμού 18, Θεσσαλονίκη

Αίθουσα Pilates Tower